Regulament

REGULAMENT UMFST BIKE DAYS, ediția a III-a, 2020

 

 1. Generalități

 UMFST Bike Days este un concurs de tip open dedicat tuturor bicicliştilor amatori, începători sau avansaţi, precum şi elitelor. Competiția este deschisă oricărui iubitor al sportului și al mișcării în aer liber.

Participanții sunt obligați să respecte programul competiției publicat pe site-ul evenimentului.

Competiția se desfășoară în aer liber, fiind necesare o stare bună de sănătate și cunoștințe cel puțin minime în ceea ce privește tehnica mountainbike-ului.

Sunt admise doar biciclete de tip „mountain bike” cu roți de 26”, 27.5” (650B) sau 29”.

Casca de protecţie este obligatorie. Concurenții care nu respectă această regulă vor fi descalificați.

Numărul de concurs trebuie purtat pe ghidonul bicicletei pe tot parcursul concursului, nerespectarea acestei reguli atrage după sine descalificarea.

Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

Concurenţii care nu se prezintă la Start, sunt descalificaţi. Concurenții care abandonează nu au dreptul la returnarea taxei de înscriere.

Dacă evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare.

Participarea în cele două zile de competiție la UMFST Bike Days se face pe propria răspundere după efectuarea înscrierii online pe site-ul evenimentului (bikedays.umfst.ro) sau folosind formularul de înscriere și declarația de responsabilitate care trebuie completate și semnate de fiecare participant în ziua preluării numărului/pachetului de concurs. La preluarea numărului de concurs concurentul trebuie să prezinte un act de identitate valabil. Nu este permisă înscrierea formularelor fără semnatură.

UMFST Bike Days foloseşte ca trasee de concurs: campusul Universității, drumuri publice, poteci turistice amenajate şi neamenajate ce străbat localităţi, pajişti, dealuri, păduri, etc.

Există zone în traseele de concurs care nu sunt închise altor participanţi la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turişti, animale şi alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat şi/sau în care sunt implicaţi participanţii, survenit în timpul desfăşurării evenimentelor, din nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.

Competiţia se desfăşoară în zone montane într-un spaţiu parțial neamenajat şi neprotejat, de aceea există un risc de rănire şi/sau deces datorat unor pericole obişnuite pentru competiţiile outdoor. Acestea includ şi nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, stânci, copaci, oameni, alte obiecte, căderi, alunecări, răni provocate de frig şi/sau căldură, insolaţie, deshidratare, arsuri, furtuni, animale, incendii, efort fizic.

Prin înscriere, plată şi participare fiecare participant confirmă că a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile participării la şi este responsabil pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante ca: trafic, condiţii meteo, schimbarea vremii, zona în care se află, echipament.

 1. Tipurile de concurs

 30 mai 2020

 • Cupa Națională Cross-Country Olimpic (XCO), etapa 1

31 mai 2020

 • Cross-Country Point-to-Point (XCP)
 • Traseu scurt (hobby)
 • E-bike
 • Traseu Family

Detalii:

XCO – Cross-country Olympic

Competiție desfășurată pe un traseu sub formă de circuit care se parcurge de mai multe ori.

Numărul de ture va fi stabilit în așa fel încât durata cursei pentru câștigător să se încadreze între 1h30min și 1h45min respectiv 1h și 1h15min pentru categoriile sub 18 ani.

Un tur de circuit va avea între 4 și 7 km, putând exista diferențe între traseul pentru Elite și cel pentru amatori.

Pe traseu vor exista minim 2 zone de hidratare/alimentare și asistență tehnică.

Startul se va la o oră diferită pentru categoria de amatori față de elite.

Cupa Națională a României de XCO reprezintă un proiect al Federației Române de Ciclism desfășurat în colaborare cu membrii afiliați. Pentru regulamentul oficial, vă rugăm să consultați https://www.federatiadeciclism.ro/.

XCP – Cross-country Point-to-Point

Traseul poate avea o lungime între 30 și 60 km sub forma unui singur tur.

Startul si sosirea pot fi amplasate în puncte diferite.

Pe traseu va exista minim 2 zone de hidratare, alimentare și asistență tehnică.

Startul se va da în grup pentru toate categoriile de participanți.

Traseu E-Bike

Traseul poate avea o lungime între 30 și 60 km sub forma unui singur tur.

Startul si sosirea pot fi amplasate în puncte diferite.

Pe traseu va exista minim 2 zone de hidratare, alimentare și asistență tehnică.

Startul se va da în grup pentru toți particinații la această probă, dar la interval de minim 10 minute față de startul probei XCP și/sau traseul scurt (hobby) și Family.

Vârsta minima de participare: 18 ani.

Este interzisă participarea sportivilor legitimați la Federația Română de Ciclism.

Nu este permisă bateria de rezervă.

Traseul scurt (hobby)

Traseul poate avea o lungime între 20 și 25 km sub forma unui singur tur.

Startul si sosirea pot fi amplasate în puncte diferite.

Pe traseu va exista minim 1 zonă de hidratare/alimentare și asistență tehnică.

Startul se va da în grup.

Traseul Family

Traseul poate avea o lungime de aproximativ 10 km sub forma unui singur tur și este destinat exclusive bicicletelor mountainbike.

Nu sunt premise biciclete cu roti ajutătoare, biciclete electrice sau de tip city-bike.

Startul si sosirea pot fi amplasate în puncte diferite.

Pe traseu va exista minim 1 zonă de hidratare/alimentare și asistență tehnică.

Startul se va da în grup pentru totți participanții, în linia a doua de start, după concurenții se la proba traseului scurt (hobby).

Toți minorii vor fi însoțiți de către cel puțin un adult. Se va concura în echipă.

Minorii trebuie sa aibă acceptul scris şi semnat al părinţilor sau al tutorelui legal, pe formularul de înscriere şi pe declaraţia de responsabilitate.

Numărul de concurs se va monta pe bicicleta minorului.

 1. Condiții de participare. Categorii

 Competiţiile din seria UMFST Bike Days destinate copiilor (traseu Family), sunt deschise oricărui iubitor al sportului şi al miscării în natură și care, conform Federației Române de Ciclism, se încadrează în categoriile de minori cu vârste curinse între 5 și 14 ani, după cum urmează: copii A (13-14 ani), copii B (11-12 ani), copii C (9-10 ani), copii D1 (7-8 ani), copii D2 (5-6 ani).

Aceste categorii s-au stabilit pe baza seturilor de abilități specific vârstei și având în vedere nivelurile de efort de care sunt capabili, valori care au la bază constatări și cercetări medicale.

Înscrierea se face prin website-ul www.bikedays.umfst.ro folosind formularul de înscriere şi declaraţia de responsabilitate, care trebuie completate şi semnate de fiecare participant în ziua preluării pachetului de concurs. La preluarea numărului de concurs fiecare părinte/tutore legal trebuie să prezinte obligatoriu un act de identitate. Minorii trebuie sa aibă acceptul scris şi semnat al părinţilor sau al tutorelui legal, pe formularul de înscriere şi pe declaraţia de responsabilitate.

Însoțitorii legali îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află copiii, securitatea și siguranța acestora.

Orice echipă participantă înscrisă va avea un număr de concurs. Acesta va fi montat pe bicicleta minorului. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

Competiţiile din seria UMFST Bike Days din 30 și 31 mai, se desfășoara în categoriile:

 • Elite + U23 Masculin (cu licență FRC)
 • Elite Feminin (cu licență FRC)
 • Juniori Masculin (cu licență FRC)
 • Juniori Feminin (cu licență FRC)
 • Cadeți Masculin (cu licență FRC)
 • Cadeți Feminin (cu licență FRC)
 • Master 1 Masculin (30 – 39 ani cu sau fără licență FRC)
 • Master 2 Masculin (40 – 49 ani cu sau fără licență FRC)
 • Master 3 Masculin (peste 50 ani cu sau fără licență FRC)
 • Master 1 Feminin (30 – 39 ani cu sau fără licență FRC)
 • Master 2 Feminin (40 – 49 ani cu sau fără licență FRC)
 • Master 3 Feminin (peste 50 ani cu sau fără licență FRC)
 • Masculin 19 – 29 ani (cu sau fără licență FRC)
 • Feminin 19 – 29 ani (cu sau fără licență FRC)

Numărul minim de participanți înscriși la o categorie este 5. În caz contrar, se comasează cu categoria superioară sau inferioară, în funcție de decizia organizatorilor din ziua concursului.

Încadrarea în categorii se face scăzând din anul competiției anul de naștere al concurentului. Rezultatul trebuie să se încadreze în intervalul categoriei, inclusiv extremele.

Exemple:

2018-1988=30 (categoria 30-39 ani)

2018-1989=29 (categoria 19-29 ani)

2019-2010= 9 (categoria 9-10 ani)

2019-2015= 4 (nu se incadreaza)

Vârsta minimă admisă pentru participare este de 14 ani (cu licență FRC). Formularul de înscriere pentru persoanele sub 18 ani va fi semnat de unul din părinți sau tutore legal. În cazul în care unul din părinți sau tutorele legal nu sunt prezenți se va prezenta o declarație notarială în care aceștia își exprimă acordul. Excepție fac sportivii juniori și cadeții legitimați la cluburi sportive afiliate FRC și care au o licență FRC pentru anul în curs. Aceștia vor prezenta licențele la înscriere.

Vârsta admisă pentru pentru proba Family este 7-14 ani.

 1. Responsabilitate. Modificări

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurări evenimentului din motive întemeiate.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica regulile și modul de desfășurare a competițiilor. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială bikedays.umfst.ro.

 1. Echipamente

 La concursurile de tip XCO, XCP, XCM sunt admise doar biciclete de tip „mountain bike” cu roți de 26”, 27.5” (650B) sau 29”.

La probele pentru copii sunt admise doar biciclete fără roți ajutătoare. Nu este permisă participarea în concurs cu biciclete fără pedale sau biciclete electrice (excepție făcând proba E-Bike).

Casca de protecţie este obligatorie pentru toate categoriile participante.

Numărul de concurs (furnizat de organizatori) trebuie purtat pe ghidon pe toată durata competiției.

CIP-ul de cronometraj (furnizat de organizatori) trebuie montat pe bicicletă în cazul în care nu este lipit pe numărul de concurs.

Lipsa acestor articole duce la descalificare.

 1. Cronometraj

Cronometrajul se face cu ajutorul unui sistem pe baza de cip. Cip-ul de cronometraj este lipit pe spatele numărului de concurs. Asigurați-vă astfel că aveți numărul pe bicicletă de la startul cursei până la finalul ei. În cazul în care numărul se desprinde de pe ghidonul bicicletei, păstrați-l până la finalul cursei. Acest tip de cip nu trebuie returnat după sosire.

 1. Marcaj

 Traseele vor fi marcate cu bandă de marcaj, spray-uri fosforescente, sau diferite panouri.

Datorita vremii este posibil ca unele marcaje sa nu mai fie vizibile, prin urmare, vă solicităm atenția maximă la schimbarile de direcție și vă recomandăm participarea la ședințele tehnice ce au loc înaintea competițiilor.

Zonele cu risc vor fi semnalate.

 1. Conduită sportivă

 Pentru că sportul presupune în primul rând fair-play, considerăm că este necesar să precizăm că o conduită corespunzătoare atât a sportivilor cât și a însoțitorilor lor este vitală pentru buna desfășurare a întrecerilor, dar și pentru cultivarea unui comportament civilizat.

În ziua competițiilor destinate copiilor/familiilor, în mod firesc, adulții prezenți vor avea cea mai mare responsabilitate pentru că cei mici îi văd ca pe modele. De aceea, îi rugăm respectuos pe toți adulții prezenți:

 • Să respecte deciziile și recomandările antrenorilor, arbitrilor, organizatorilor și a persoanelor de specialitate.
 • Să trateze cu demnitate și maturitate atât înfrângerile cât și victoriile, având mereu în vedere respectul pentru adversar.
 • Să îi lase pe copii să îți manifeste singuri alegerile din timpul competiției, permițându-le astfel să își dezvolte abilitățile tactice și tehnice specific acestui sport.
 • Să se comporte civilizat, contribuind astfel la o atmosferă propice pentru desfășurarea în cele mai bune condiții ale întrecerilor.
 • Să lupte pe toate căile împotriva trișatului și a fraudelor de orice fel.
 • Să își încurajeze în mod civilizat favoriții, fără a adresa injurii și a recurge la discrimări sau comentarii legate de sex, religie, naționalitate sau de orice alt fel înspre adversar.
 1. Validare. Start

Validarea înscrierilor se va face la Race Office.

Pentru ridicarea numărului de concurs și al pachetului de start fiecare concurent va trebui să prezinte un act de identitate și/sau legitimația FRC.

Startul va fi deschis timp de 15 minute după ora oficială de start, cei care au pierdut startul şi vor pleca în cursă în aceste 15 minute vor fi cronometraţi în acord cu ora oficială de start.

Participanţii care vor lua startul după acest timp nu vor fi clasaţi.

Înaintea fiecărei competiții va fi organizată o ședință tehnică a cărei dată și oră vor fi comunicate prin diferitele canale de comunicare (site, social media). Participarea concurenților la ședința tehnică nu este obligatorie. În cadrul ședinței tehnice vor fi abordate subiecte ce vizează descrierea traseului, explicarea procedurilor de start/sosire, amplasarea punctelor de alimentare, evidențierea zonelor periculoase de pe traseu, etc.

 1. Puncte de control

 Pe trasee sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs şi timpii competitorilor vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de control.

 1. Alimentare. Asistență tehnică

 Alimentarea și asistența tehnică sunt permise doar în zonele special amenajate și semnalizate prin indicatoare corespunzătoare.

Zonele de alimentare/asistență tehnică nu vor fi folosite decât în scopul stabilit prin denumire. Orice alte activități (odihnă, socializare, etc.) vor fi efectuate în alte zone în care traseul permite staționarea fără a influența desfășurarea cursei.

Concurenții au obligația de a staționa cât mai puțin posibil în zonele de alimentare/asistență tehnică pentru a evita aglomerarea acestora.

Este interzisă circulația în sens invers pe traseu pentru a reveni la zonele de alimentare/asistență tehnică.

Asistența tehnică pe traseu este considerată repararea sau înlocuirea oricărei componente a bicicletei cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletelor nu este permisă și concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același număr pe ghidon cu care au plecat la start.

Asistența tehnică poate fi acordată de către persoane din exterior doar în zonele de alimentare/asistență tehnică. Asistența tehnică poate fi facută în alte zone de pe traseu doar folosind echipamente pe care concurentul le-a luat cu el la plecarea în cursă. Orice resturi sau deșeuri pe care concurenți au intenția să le abandoneze vor fi lăsate pe marginea traseului, în locuri vizibile, la cel mult 100 m după zonele de alimentare / asistență tehnică.

Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile autorităţiilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea competiţiei.

 1. Oprirea. Retragerea din cursă

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri: s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei, nu s-a încadrat în timpii limită anunțați în prealabil pentru anumite puncte de pe traseu, în cazuri excepţionale.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea sa continue cursa, indiferent de motiv trebuie să informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control sau la sosire. Neanunţarea retragerii din cursă va cauza o operaţiune de căutare și salvare (echipe de salvare, salvamont, elicopter) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare momentului şi locului retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.

 1. Penalizări. Descalificări

 Au loc în următoarele cazuri:

 • Nerespectarea regulilor de protecţia naturii, aruncarea de deşeuri de orice fel în afara zonelor stabilite.
 • Neacordarea priorităţii participanţilor mai rapizi.
 • Lipsa/neutilizarea echipamentului obligatoriu.
 • Abaterea de pe traseul stabilit în vederea scurtării/uşurării traseului.
 • Nerespectarea regulamentului de asistenţă externă.
 • Utilizarea unui alt mijloc de transport în timpul cursei, în afara bicicletei.
 • Limbaj vulgar, înjurături, comportament nesportiv/agresiv.
 • Modificarea numărului de concurs.
 • Nerespectarea regulilor competiției.

 Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.

 1. Înscriere. Plăți

 Înscrierierile se vor realiza online, pe site-ul www.bikedays.umfst.ro până la data anunțață.

Participanții completează formularul online. Valoarea taxei de participare se achită în funcție de perioada în care se plătește. Aceasta va fi comunicată pe site și pe rețelele social media afiliate UMFST Bike Days.

Plata se poate realiza prin transfer bancar, cu cardul de credit/debit sau în numerar, la fața locului, în zona de Race-Office.

În cazul retragerii din cursă, taxa de participare nu va fi înapoiată, excepție facând cazurile în care particiantul poate dovedi prin documente medicale incapacitatea de a participa sau în cazul unor erori de natură umană sau tehnică a unei plăți eronate/dublate, etc. 

 1. Contestații

 Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune la Race Office, în scris, în maxim 15 minute de la afişarea rezultatelor complete provizorii.

Facebook
Facebook
Instagram